Separátory olej – voda

Separátor olej-voda slouží k separaci oleje z kondenzátu, kondenzát lze pak vypouštět přímo do kanalizace.

 

ÖWAMAT 1, 2, 4, 5R, 6

Ve vyjímatelném sběrači nečistot se zachycují pevné nečistoty obsažené v kondenzátu. V nádobě separátoru se vlivem rozdílné hustoty usazuje olej na povrchu. Takto předčištěný kondenzát nyní protéká předřazeným olejovým filtrem do dvou sériově řazených adsorpčních filtrů. Na povrchu usazený olej se přes výškově stavitelný přepad odvádí do sběrače oleje. Výstupní voda může být vypouštěna do odpadní kanalizace.

Název/Typ Max. výkon kompresoru (m3/hod) Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Cena (bez DPH)
ÖWAMAT 6 1800 1245 670 920 44020 Kč
ÖWAMAT 5R 900 1150 590 680 33750 Kč
ÖWAMAT 4 450 1000 540 665 29890 Kč
ÖWAMAT 2 180 755 360 445 16070 Kč
ÖWAMAT 1 90 525 200 200 7780 Kč

ÖWAMAT 8

Vhodný zejména pro velké výkony kompresorů, pracuje na regeneračním principu. Vysoce účinný koalecentní a dodatečně zařazený adsorpční filtr čistí kondenzát na principu rozdílných hustot. V pracovním cyklu se koalecentní filtr čistí propíráním. Tím se zvětšuje doba použitelnosti adsorpčního filtru. Každé 3 dny je automaticky zařazeno splachování. Přitom dochází k regeneraci kaolecentního a adsorpčního filtru. Všechny technologické pochody kontroluje a řídí speciální elektronické zařízení. Poruchy a potřebné údržbářské úkony jsou ukazovány na displeji.

Název/Typ Max. výkon kompresoru (m3/hod) Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Cena (bez DPH)
ÖWAMAT 8 5400 1615 1000 1200 147870 Kč