Orlík šroubové kompresory ORL řada 11-90 kW

Záruka kvality

Šroubové kompresory řady ORL jsou určeny pro trvalý provoz s plně automatickým řízením chodu kompresoru v závislosti na odběru tlakového vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou chlazenou olejem.

Kompresorový blok mimo jiné zabezpečuje i následující funkce:

 • hrubé odlučování oleje ve skříni
 • jemnou separaci nečistot
 • filtraci oleje
 • udržování minimálního tlaku
 • filtraci a regulaci nasátého vzduchu

Blok kompresoru a elektromotor jsou ukotveny na rám, který je pružně uložen ve skříni kompresoru pomocí pryžových pružin. Skříň je osazena odnímatelnými zvukotěsnými panely.

Snadná manipulace a údržba

Šroubové kompresory ORL lze díky jejich šířce snadno dopravit dveřmi standardně používanými v průmyslových objektech. Kompresory lze dále přepravovat pomocí vysokozdvižného vozíku. Odnímatelné zvukotěsné panely usnadňují přístup pro údržbu (bez jakýchkoliv překážek).

Nízká hlučnost

Při výrobě šroubových kompresorů ORL jsou používány vysoce kvalitní součástky a materiály pro akustickou izolaci, které jsou garantem podstatného snížení hlučnosti celého zařízení. Nízká hlučnost je v dnešní době jednou z hlavních oblastí zájmu široké veřejnosti. Kompresory ORL lze tedy instalovat v těsné blízkosti pracoviště. Sdružená technologie

Vysoká kvalita filtrace

Docílení vysoké kvality stlačeného vzduchu začíná již u sacího vzduchového filtru. Ten je zabudován v ocelovém tělese přímo na sacím hrdle regulátoru sání. Jedná se o výměnnou vložku suchého mikrofiltru 10 mikrometrů.
Směs stlačeného vzduchu a oleje dále prochází hrubou separací, která je tvořena samotnou skříní kompresoru, nevyžadující žádnou údržbu.
Následuje jemná separace. Ta je tvořena výměnnou patronou jemného odlučovače (cyklónový separátor), našroubovanou přímo na skříni kompresoru. Zbytkový separovaný olej odchází zpět do kompresoru.
Kombinací těchto technologií je dosaženo vysokého stupně čistoty výstupního tlakového vzduchu. Olej pod výtlačným tlakem proudí ze dna skříně přes chladič a olejový filtr zpět do kompresoru.

Základní popis funkční činnosti

Vzduch nasávaný přes vzduchový filtr a sací ventil vyplní oblast mezi šroubem a skříní. Jestliže se šrouby otáčejí, vrcholy a prohlubně závitů šroubů do sebe zabírají a vytvářejí těsné komůrky, jejichž objem se zmenšuje s tím, jak vzduch postupuje směrem k výstupu. Výsledkem je, že vzduch je nepřetržitě stlačován.
Do jednotky kompresoru je současně vstřikován olej, který zabezpečuje mazání kompresoru a zároveň odvádí teplo, vznikající stlačováním vzduchu.

Chlazení kompresoru

Chladiče jsou navrženy tak, aby zabezpečovaly optimální teplotní režim. Šroubové kompresory ORL o vyšší výkonnosti mají chladiče uloženy vodorovně ve střeše kompresoru, čímž je zajištěna maximální tepelná (chladící) účinnost. Optimální chlazení zařízení zajišťuje axiální ventilátor s vlastním elektrickým motorem.
Chladičem vzduchu se snižuje teplota stlačeného vzduchu na hodnotu, která je pouze o 10 °C vyšší než je teplota nasávaného (okolního) vzduchu.

Tři rozhodující výhody souběžného zapojení kompresorů ORL:

 • režim „střídání“ chodu kompresorů
 • kompresory mohou pracovat ve 100 % záložním režimu
 • druhý kompresor může pracovat jako případný zdroj při proměnné (zvýšené) spotřebě vzduchu

Spolehlivé ovládání

Šroubové kompresory typové řady ORL jsou určeny pro trvalý provoz s plně automatickým systémem řízení chodu kompresoru v závislosti na odběru stlačeného vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou, mazanou olejem. Zásobník oleje je integrován přímo do bloku kompresoru. Blok zabezpečuje další funkce: hrubé odlučování oleje ve skříni, jemnou separaci, filtraci oleje, udržování min. tlaku včetně filtrace a regulace nasátého vzduchu. Blok kompresoru a elektromotor jsou kotveny na rámu, který je pružně uložen v karoserii kompresoru pomocí pryžových pružin. Karoserie je tvořena rámem, který uzavírají odnímatelné zvukoizolační panely.

Mikroprocesorová řídící jednotka ORLIK 901

 • kontrola provozních cyklů
 • spouštění hvězda – trojúhelník
 • nastavitelná doba volnoběhu
 • kontrola teploty oleje
 • kontrola nastavení provozního tlaku
 • kontrola provozních hodin
 • možnost řízení 3 podřízených kompresorů ovladatelných elektrickým signálem bez nutnosti osadit tyto kompresory další řídící jednotkou
 • možnost rotace priorit
 • komunikace s nadřazeným systémem po RS – 232, popřípadě RS –485
 • vizualizace provozních stavů kompresoru s logováním

Kontrolní zařízení

 • ventil minimálního tlaku zajišťuje požadovaný tlak v mazacím systému
 • automatické odlehčení umožňuje snížení tlaku při zastavení kompresoru, tak aby restart neprobíhal do protitlaku
 • plnící a kontrolní zátka pro plnění oleje a kontrolu stavu(výšky hladiny) oleje
 • ovládací panel obsahující:
  • uživatelské rozhraní řídící jednotky s ovládacími a indikačními prvky
  • hlavní vypínač kompresoru
 • analogové čidlo výstupního tlaku stlačeného vzduchu

Bezpečnostní zařízení

 • pojistný ventil na tělese stroje
 • nadproudové tepelné jistící relé chrání elektromotor proti přetížení
 • tepelná ochrana vinutí elektromotoru
 • analogové čidlo teploty oleje
 • relé kontroly parametrů napájecí sítě

Úspora energie a nízké provozní náklady

Stlačením nasávaného vzduchu dochází k jeho ohřátí. Přebytek této tepelné energie lze velice snadno odebírat pro potřebu následného využití (např. temperováním objektů).
Sací ventil optimalizuje spotřebu energie ve fázi volnoběhu. Mikroprocesorový řídící systém kontroluje dobu chodu kompresoru a optimalizuje dobu volnoběhu. Tím zabraňuje zbytečným energetickým ztrátám.

Inteligentní kompresory Orlík

Šroubové kompresory ORL mají díky řízení programovatelným automatem Tecomat a programovému vybavení široké možnosti použití a vynikající uživatelský komfort. Kromě vlastního řízení cyklu tlakování mají kompresory řadu dalších funkcí, které řídí spolupráci kompresorů, snižují spotřebu elektrické energie a indikují provozní stavy. Tyto funkce je možno rozdělit na čtyři skupiny:

1. skupina

 • zobrazení údaje tlaku, teploty a probíhající činnosti
 • hlášení chybových stavů a servisních zásahů (výměna oleje apod.)
 • kontrola provozních hodin

2. skupina

 • funkce ovládající činnost vlastního kompresoru (automatický náběh kompresoru po výpadku el. energie, doba odlehčeného chodu, zapnutí timeru a volba jazyka – AJ, ČJ)

3. skupina

 • řídí inteligentní spolupráci kompresorů pomocí sériové linky
 • záložní režim kompresoru

4. skupina

 • programovatelné vypínání a zapínání kompresoru

ORL 11 – 15x-2

Verze Max. přetlak (bar) Výkonnost (m3/hod) Výkon motoru (kW) Hladina hluku (dB) Olejová náplň (l) Připojovací rozměr („) Hmotnost (kg) Rozměry DxŠxV
ORL 11AX2 8 102 11 74 5 G 1 265 912×750×1103
ORL 11BX2 10 93 11 74 5 G 1 265 912×750×1103
ORL 11CX2 13 73 11 74 5 G 1 265 912×750×1103
ORL 11DX2 15 64 11 74 5 G 1 265 912×750×1103
ORL 15AX2 8 132 15 74 5 G 1 280 912×750×1103
ORL 15BX2 10 123 15 74 5 G 1 280 912×750×1103
ORL 15CX2 13 103 15 74 5 G 1 280 912×750×1103
ORL 15DX2 15 89 15 74 5 G 1 280 912×750×1103

 

ORL 18,5 – 22 – 30x

Verze Max. přetlak (bar) Výkonnost (m3/hod) Výkon motoru (kW) Hladina hluku (dB) Olejová náplň (l) Připojovací rozměr („) Hmotnost (kg) Rozměry DxŠxV
ORL 18,5 AX 8 177 18,5 71 7,5 G 1 1/4 495 1515×890×1325
ORL 18,5 BX 10 159 18,5 71 7,5 G 1 1/4 495 1515×890×1325
ORL 18,5 CX 13 134 18,5 71 7,5 G 1 1/4 495 1515×890×1325
ORL 22 AX 8 213 22 72 8,6 G 1 1/4 560 1515×890×1325
ORL 22 BX 10 190 22 72 8,6 G 1 1/4 560 1515×890×1325
ORL 22 CX 13 165 22 72 8,6 G 1 1/4 560 1515×890×1325
ORL 30 AX 8 278 30 73 8,6 G 1 1/4 590 1515×890×1325
ORL 30 BX 10 247 30 73 8,6 G 1 1/4 590 1515×890×1325
ORL 30 CX 13 213 30 73 8,6 G 1 1/4 590 1515×890×1325

 

ORL 37 – 90

Verze Max. přetlak (bar) Výkonnost (m3/hod) Výkon motoru (kW) Hladina hluku (dB) Olejová náplň (l) Připojovací rozměr („) Hmotnost (kg) Rozměry DxŠxV
ORL 37 AX 8 339 37 74 22 G 1 1/2 770 1050×1500×1550
ORL 37 BX 10 300 37 74 22 G 1 1/2 770 1050×1500×1550
ORL 37 CX 13 246 37 74 22 G 1 1/2 770 1050×1500×1550
ORL 45 AX 8 393 45 74 22 G 1 1/2 830 1050×1500×1550
ORL 45 BX 10 351 45 74 22 G 1 1/2 830 1050×1500×1550
ORL 45 CX 13 304 45 74 22 G 1 1/2 830 1050×1500×1550
ORL 45 AV 8 138–393 45 74 907 1500×1150×1550
ORL 45 BV 10 122–351 45 74 907 1500×1150×1550
ORL 45 CV 13 107–304 45 74 907 1500×1150×1550
ORL 55 AX 8 504 55 70 1400
ORL 55 BX 10 472 55 70 1400
ORL 55 CX 13 417 55 70 1400
ORL 75 AX 8 718 75 71 1510
ORL 75 BX 10 690 75 71 1510
ORL 75 CX 13 560 75 71 1510
ORL 90 AX 8 792 90 72,5 1550
ORL 90 BX 10 740 90 72,5 1550
ORL 90 CX 13 677 90 72,5 1550