Orlík šroubové kompresory ORL řada 5,5-7,5 kW

Záruka kvality

Šroubové kompresory řady ORL jsou určeny pro trvalý provoz s plně automatickým řízením chodu kompresoru v závislosti na odběru tlakového vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou chlazenou olejem.

Kompresorový blok mimo jiné zabezpečuje i následující funkce:

 • hrubé odlučování oleje ve skříni
 • jemnou separaci nečistot
 • filtraci oleje
 • udržování minimálního tlaku
 • filtraci a regulaci nasátého vzduchu

Blok kompresoru a elektromotor jsou ukotveny na rám, který je pružně uložen ve skříni kompresoru pomocí pryžových pružin. Skříň je osazena odnímatelnými zvukotěsnými panely.

Snadná manipulace a údržba

Šroubové kompresory ORL lze díky jejich šířce snadno dopravit dveřmi standardně používanými v průmyslových objektech. Kompresory lze dále přepravovat pomocí vysokozdvižného vozíku. Odnímatelné zvukotěsné panely usnadňují přístup pro údržbu (bez jakýchkoliv překážek).

Nízká hlučnost

Při výrobě šroubových kompresorů ORL jsou používány vysoce kvalitní součástky a materiály pro akustickou izolaci, které jsou garantem podstatného snížení hlučnosti celého zařízení. Nízká hlučnost je v dnešní době jednou z hlavních oblastí zájmu široké veřejnosti. Kompresory ORL lze tedy instalovat v těsné blízkosti pracoviště. Sdružená technologie

Vysoká kvalita filtrace

Docílení vysoké kvality stlačeného vzduchu začíná již u sacího vzduchového filtru. Ten je zabudován v ocelovém tělese přímo na sacím hrdle regulátoru sání. Jedná se o výměnnou vložku suchého mikrofiltru 10 mikrometrů.
Směs stlačeného vzduchu a oleje dále prochází hrubou separací, která je tvořena samotnou skříní kompresoru, nevyžadující žádnou údržbu.
Následuje jemná separace. Ta je tvořena výměnnou patronou jemného odlučovače (cyklónový separátor), našroubovanou přímo na skříni kompresoru. Zbytkový separovaný olej odchází zpět do kompresoru.
Kombinací těchto technologií je dosaženo vysokého stupně čistoty výstupního tlakového vzduchu. Olej pod výtlačným tlakem proudí ze dna skříně přes chladič a olejový filtr zpět do kompresoru.

Základní popis funkční činnosti

Vzduch nasávaný přes vzduchový filtr a sací ventil vyplní oblast mezi šroubem a skříní. Jestliže se šrouby otáčejí, vrcholy a prohlubně závitů šroubů do sebe zabírají a vytvářejí těsné komůrky, jejichž objem se zmenšuje s tím, jak vzduch postupuje směrem k výstupu. Výsledkem je, že vzduch je nepřetržitě stlačován.
Do jednotky kompresoru je současně vstřikován olej, který zabezpečuje mazání kompresoru a zároveň odvádí teplo, vznikající stlačováním vzduchu.

Chlazení kompresoru

Chladiče jsou navrženy tak, aby zabezpečovaly optimální teplotní režim. Šroubové kompresory ORL o vyšší výkonnosti mají chladiče uloženy vodorovně ve střeše kompresoru, čímž je zajištěna maximální tepelná (chladící) účinnost. Optimální chlazení zařízení zajišťuje axiální ventilátor s vlastním elektrickým motorem.
Chladičem vzduchu se snižuje teplota stlačeného vzduchu na hodnotu, která je pouze o 10 °C vyšší než je teplota nasávaného (okolního) vzduchu.

Tři rozhodující výhody souběžného zapojení kompresorů ORL:
 • režim „střídání“ chodu kompresorů
 • kompresory mohou pracovat ve 100 % záložním režimu
 • druhý kompresor může pracovat jako případný zdroj při proměnné (zvýšené) spotřebě vzduchu
Spolehlivé ovládání

Šroubové kompresory typové řady ORL jsou určeny pro trvalý provoz s plně automatickým systémem řízení chodu kompresoru v závislosti na odběru stlačeného vzduchu. Jedná se o kompresory s jednostupňovou šroubovou jednotkou, mazanou olejem. Zásobník oleje je integrován přímo do bloku kompresoru. Blok zabezpečuje další funkce: hrubé odlučování oleje ve skříni, jemnou separaci, filtraci oleje, udržování min. tlaku včetně filtrace a regulace nasátého vzduchu. Blok kompresoru a elektromotor jsou kotveny na rámu, který je pružně uložen v karoserii kompresoru pomocí pryžových pružin. Karoserie je tvořena rámem, který uzavírají odnímatelné zvukoizolační panely.

Mikroprocesorová řídící jednotka ORLIK 900
 • kontrola provozních cyklů
 • spouštění hvězda – trojúhelník
 • nastavitelná doba volnoběhu
 • kontrola teploty oleje
 • kontrola nastavení provozního tlaku
 • kontrola provozních hodin
 • možnost řízení 3 podřízených kompresorů ovladatelných elektrickým signálem bez nutnosti osadit tyto kompresory další řídící jednotkou
 • možnost rotace priorit
 • komunikace s nadřazeným systémem po RS – 232, popřípadě RS –485
 • vizualizace provozních stavů kompresoru s logováním
Kontrolní zařízení
 • ventil minimálního tlaku zajišťuje požadovaný tlak v mazacím systému
 • automatické odlehčení umožňuje snížení tlaku při zastavení kompresoru, tak aby restart neprobíhal do protitlaku
 • plnící a kontrolní zátka pro plnění oleje a kontrolu stavu(výšky hladiny) oleje
 • ovládací panel obsahující:
  • uživatelské rozhraní řídící jednotky s ovládacími a indikačními prvky
  • hlavní vypínač kompresoru
 • analogové čidlo výstupního tlaku stlačeného vzduchu
Bezpečnostní zařízení
 • pojistný ventil na tělese stroje
 • nadproudové tepelné jistící relé chrání elektromotor proti přetížení
 • tepelná ochrana vinutí elektromotoru
 • analogové čidlo teploty oleje
 • relé kontroly parametrů napájecí sítě
Úspora energie a nízké provozní náklady

Stlačením nasávaného vzduchu dochází k jeho ohřátí. Přebytek této tepelné energie lze velice snadno odebírat pro potřebu následného využití (např. temperováním objektů).
Sací ventil optimalizuje spotřebu energie ve fázi volnoběhu. Mikroprocesorový řídící systém kontroluje dobu chodu kompresoru a optimalizuje dobu volnoběhu. Tím zabraňuje zbytečným energetickým ztrátám.

Inteligentní kompresory Orlík

Šroubové kompresory ORL mají díky řízení programovatelným automatem Tecomat a programovému vybavení široké možnosti použití a vynikající uživatelský komfort. Kromě vlastního řízení cyklu tlakování mají kompresory řadu dalších funkcí, které řídí spolupráci kompresorů, snižují spotřebu elektrické energie a indikují provozní stavy. Tyto funkce je možno rozdělit na čtyři skupiny:

1. skupina
 • zobrazení údaje tlaku, teploty a probíhající činnosti
 • hlášení chybových stavů a servisních zásahů (výměna oleje apod.)
 • kontrola provozních hodin
2. skupina
 • funkce ovládající činnost vlastního kompresoru (automatický náběh kompresoru po výpadku el. energie, doba odlehčeného chodu, zapnutí timeru a volba jazyka – AJ, ČJ)
3. skupina
 • řídí inteligentní spolupráci kompresorů pomocí sériové linky
 • záložní režim kompresoru
4. skupina
 • programovatelné vypínání a zapínání kompresoru
ORL 5,5 – 7,5
Verze Max. přetlak (bar) Výkonnost (m3/hod) Výkon motoru (kW) Hladina hluku (dB) Olejová náplň (l) Připojovací rozměr („) Hmotnost (kg) Rozměry DxŠxV (mm)
ORL 5,5 AX 8 47 5,5 66 4 G 1 1/2 200 770×625×903
ORL 5,5 BX 10 42 5,5 66 4 G 1 1/2 200 770×625×903
ORL 5,5 CX 13 27 5,5 66 4 G 1 1/2 200 770×625×903
ORL 7,5 AX 8 68 7,5 66 4 G 1 1/2 210 770×625×903
ORL 7,5 BX 10 58 7,5 66 4 G 1 1/2 210 770×625×903
ORL 7,5 CX 13 42 7,5 66 4 G 1 1/2 210 770×625×903
KOMPRESOROVÉ STANICE ORL – s tlakovou nádobou
Verze Max. přetlak (bar) Výkonnost (m3/hod) Výkon motoru (kW) Objem tlakové nádoby (l) Hladina vzduchu (dB) Olejová náplň (l) Připojovací rozměr („) Hmotnost (kg) Rozměr D x Š x V (mm)
ORL 5,5 AX/270 8 47 5,5 300 66 4 G 1 305 1756×770×1550
ORL 5,5 BX/270 10 42 5,5 300 66 4 G 1 305 1756×770×1550
ORL 5,5 CX/270 13 27 5,5 300 66 4 G 1 323 1756×770×1550
ORL 7,5 AX/270 8 68 7,5 300 66 4 G 1 315 1756×770×1550
ORL 7,5 BX/270 10 58 7,5 300 66 4 G 1 315 1756×770×1550
ORL 7,5 CX/270 13 42 7,5 300 66 4 G 1 333 1756×770×1550
ORL 5,5 AX/500 8 44 5,5 500 66 4 G 1 355 1900×770×1643
ORL 5,5 BX/500 10 47 5,5 500 66 4 G 1 355 1900×770×1643
ORL 5,5 CX/500 13 27 5,5 500 66 4 G 1 355 1900×770×1643
ORL 7,5 AX/500 8 66 7,5 500 66 4 G 1 365 1900×770×1643
ORL 7,5 BX/500 10 58 7,5 500 66 4 G 1 365 1900×770×1643
ORL 7,5 CX/500 13 42 7,5 500 66 4 G 1 365 1900×770×1643
KOMPRESOROVÉ STANICE ORL S KONDENZAČNÍ SUŠIČKOU
Verze Max. přetlak (bar) Výkonnost (m3/hod) Výkon motoru (kW) Objem tlakové nádoby (l) Hladina vzduchu (dB) Olejová náplň (l) Připojovací rozměr („) Hmotnost (kg) Rozměr D x Š x V (mm)
ORL 5,5 AX/270 D 8 47 5,5 300 66 4 G 3/4 350 1695×770×1550
ORL 5,5 BX/270 D 10 42 5,5 300 66 4 G 3/4 350 1695×770×1550
ORL 5,5 CX/270 D 13 27 5,5 300 66 4 G 3/4 373 1695×770×1550
ORL 7,5 AX/270 D 8 66 7,5 300 66 4 G 3/4 360 1695×770×1550
ORL 7,5 BX/270 D 10 58 7,5 300 66 4 G 3/4 360 1695×770×1550
ORL 7,5 CX/270 D 13 42 7,5 300 66 4 G 3/4 383 1695×770×1550
ORL 5,5 AX/270 D 8 44 5,5 500 66 4 G 3/4 400 1838×770×1643
ORL 5,5 BX/500 D 10 47 5,5 500 66 4 G 3/4 400 1838×770×1643
ORL 5,5 CX/500 D 13 27 5,5 500 66 4 G 3/4 400 1838×770×1643
ORL 7,5 AX/500 D 8 66 7,5 500 66 4 G 3/4 410 1838×770×1643
ORL 7,5 BX/500 D 10 58 7,5 500 66 4 G 3/4 410 1838×770×1643
ORL 7,5 CX/500 D 13 42 7,5 500 66 4 G 3/4 410 1838×770×1643
Výkonnost kompresoru ORL – objemový průtok vzdušiny výtlačným hrdlem kompresrou, vztažený na absolutní tlak a teplotu sání, tj. na 100 kPa a 20 °C.
Maximální množství zbytkového oleje za kompresorem je 1 – 3 mg/m3.


Kompresorová stanice s kondenzační sušičkou vzduchu KSO
a tlakovou nádobou 270 litrů (ORL 7,5 BX 270/D)